POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY DELIKATESY CENTRUM

 1. DEFINICJE
  1. Administrator – Eurocash Franczyza Sp. z. o. o. z siedzibą w Komornikach ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki.
  2. Aplikacja - aplikacja mobilna pod nazwą „Delikatesy Centrum”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym Użytkownika z systemem operacyjnym Android, iOS, lub Harmony OS, za pomocą której Użytkownik może korzystać z usług i funkcjonalności dostępnych na Platformie.
  3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  4. Serwis - dostępny pod adresem www.delikatesy.pl serwis internetowy Administratora, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług i funkcjonalności dostępnych na Platformie.
  5. Platforma – zorganizowana platforma internetowo-informatyczna dostępna dla Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, umożliwiająca korzystanie z Usług Delikatesów Centrum.
  6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w ramach Platformy. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Platformy przez Użytkownika.
 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W RAMACH PLAFORMY
   KORZYSTANIE Z PLATFORMY
  1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Platformy (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celu:
   1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w ramach Platformy oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących usług oferowanych przez Administratora w ramach Platformy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego interesów gospodarczych;
   4. dostarczenia informacji o najbliższych punktach sprzedaży detalicznej sieci Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda na geolokalizację (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   5. w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
  2. Aktywność Użytkownika w ramach Platformy, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. REJESTRACJA W RAMACH PLATFORMY I W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM „DELIKARTA”
  4. Użytkownicy dokonujący rejestracji w Serwisie lub Aplikacji w celu korzystania z Platformy i udziału w programie lojalnościowym „Delikarta” są proszeni o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dodatkowe dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym „Delikarta”, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta i uczestnictwa w tym programie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne
  5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. weryfikacji możliwości założenia konta w Programie Lojalnościowym „Delikarta” – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 3/12 1 lit. f) RODO), polegający na weryfikacji czy na dany numer telefonu istnieje już założone konto;
   2. rejestracji konta i świadczenia usług związanych z obsługą konta w ramach Platformy oraz udziału w programie lojalnościowym „Delikarta” – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie podania danych opcjonalnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. rozpatrywania reklamacji związanych z korzystaniem z Platformy i obsługą programu lojalnościowego „Delikarta” – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   4. w celach analitycznych i statystycznych w związku z korzystaniem z Platformy oraz udziałem w programie lojalnościowym „Delikarta” – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w ramach Platformy i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
   5. wykrywania ewentualnych nadużyć – podstawą prawną przetwarzania prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na podejmowaniu działań zapobiegającym nadużywaniu przywilejów związanych z programem lojalnościowym „Delikarta”;
   6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego interesów gospodarczych;
   7. w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
  6. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w ramach Platformy jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
  7. GEOLOKALIZACJA
  8. Administrator zapewnił w ramach Platformy narzędzie służące geolokalizacji urządzenia Użytkownika z wykorzystaniem Google Maps API. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz niewymagane celem prawidłowego korzystania z Platformy. Dane o lokalizacji przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi odszukania najbliższych stacjonarnych punktów sprzedaży sieci Administratora objętych programem lojalnościowym „Delikarta”. Administrator przetwarza takie dane wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Wówczas podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Powyższe dane przetwarzane są jednorazowo, tj. Administrator nie przetwarza ich w sposób ciągły.
  9. Korzystanie przez Użytkownika z narzędzia Google Maps API zamieszczonego w ramach Platformy, regulowane jest ponadto przez aktualną wersję Dodatkowych warunków korzystania z usług Mapy Google i Google Earth, które można znaleźć pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/.
  10. W ramach korzystania z tego narzędzia, Google przetwarza dane osobowe Użytkownika jako odrębny administrator danych, na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.
  11. FORMULARZ KONTAKTOWY
  12. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  13. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy w celu doskonalenia jej funkcjonalności.
 4. MARKETING
  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
   1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
   2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   3. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
  2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika
  3. REKLAMA KONTEKSTOWA
  4. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana 5/12 do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na kierowaniu przez Administratora marketingu bezpośredniego do swoich Użytkowników.
  5. REKLAMA BEHAWIORALNA
  6. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
  7. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje także profilowanie Użytkowników.
  8. MARKETING BEZPOŚREDNI
  9. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe, również dopasowane do jego preferencji i zainteresowań różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS, z wykorzystaniem powiadomień push, lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
  10. MARKETING ZAUTOMATYZOWANY
  11. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celu kierowania ofert dopasowanych do preferencji Użytkownika i odpowiadających jego potrzebom, poprzez analizowanie aktywności i preferencji na koncie Użytkownika na Platformie, w tym historii zakupów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na dostarczaniu Użytkownikom zindywidualizowanych informacji o ofercie Delikatesów Centrum.
 5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Dane (dotyczące między innymi treści komentarzy, reakcji jak i udostępnień) są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
 6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
  2. COOKIES „SERWISOWE”
  3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną, poprawy jakości tych usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
   1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
   4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
   5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).
  4. COOKIES „MARKETINGOWE”
  5. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
  6. COOKIES „ANALITYCZNE”
  7. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów analitycznych. Pozwalają one na pozyskiwanie przez Administratora informacji o sposobach wykorzystywania Platformy przez Użytkowników. Pozyskane informacje są wykorzystywane, w celu usprawnienia działania Platformy i dopasowania jej treści do potrzeb Użytkowników
  8. POWIADOMIENIA TYPU PUSH
  9. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości typu push Użytkownik będzie otrzymywał wiadomości w postaci komunikatów wyświetlanych na urządzeniu Użytkownika zawierające treści marketingowe o ofercie Administratora i o dostępnych promocjach. W tym celu Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w postaci identyfikatora ID, numeru telefonu i numeru urządzenia Użytkownika. Treść tych komunikatów jest dostosowana do preferencji Użytkownika ustalonych na podstawie jego aktywności w aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań promocyjnych w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na otrzymywanie takiej komunikacji.
  10. Zgodę na otrzymywanie wiadomości typu push Użytkownik może wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez zmianę ustawień w urządzeniu Użytkownika.
 7. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA ORAZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA
  1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.
  2. GOOGLE ANALYTICS
  3. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  4. GOOGLE ADS
  5. Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
  6. PIKSELE FACEBOOKA
  7. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
  8. PUSHWOOSH
  9. Pushwoosh API to narzędzie umożliwiające Administratorowi m. in. śledzenie zachowania użytkowników, pozyskiwanie statystyk oraz w szczególności wysyłanie wiadomości błyskawicznych (tzw. komunikatów typu „push”). Korzystanie z tego narzędzia umożliwia Administratorowi prowadzenie spersonalizowanej i zautomatyzowanej komunikacji marketingowej w oparciu o zachowanie Użytkownika w aplikacji oraz zgromadzone na jego temat dane. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych osobowych przez Pushwoosh 8/12 w związku z korzystaniem przez Administratora z tego narzędzia, dostępnych jest tutaj https://www.pushwoosh.com/privacy-policy-services/.
  10. STORYLY
  11. Zestaw narzędzi ułatwiających tworzenie treści marketingowych oraz umożliwiających mierzenie efektywności kampanii marketingowych w Aplikacji. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań właściciela Aplikacji.
 8. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES
  1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
  3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
   1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
   2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
  4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
   1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
   2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
 9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 10. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  • PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
   1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
    1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
    2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
    3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
    4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
    5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
    6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
    7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
    8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
    9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
    10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie 10/12 Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW
  1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:
   1. w formie pisemnej na adres Administratora;
   2. drogą elektroniczną na adres e-mail: iod_ecf@eurocash.pl.
  2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
   1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
   2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);
   3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
  3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
  4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
  5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
  6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Spółki elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
 12. ZASADY POBIERANIA OPŁAT
  1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
   1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia 11/12 opłaty w wysokości 250,00 zł. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;
   2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 250,00 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań;
  2. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. ODBIORCY DANYCH
  1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym w szczególności dostawcom systemów informatycznych, agencjom marketingowym oraz podmiotom świadczącym wsparcie organizacyjno-administracyjne związane z obsługą programu lojalnościowego „Delikarta” oraz podmiotom prowadzącym sklepy Delikatesy Centrum i Mila.
  2. W przypadku wykrycia nadużyć, Pani / Pana dane związane z aktywnością w programie lojalnościowym „Delikarta” mogą zostać udostępnione podmiotom zarządzającym sklepami Delikatesy Centrum i MILA. Podstawą prawną udostępnienia jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na podejmowaniu działań zapobiegających nadużywaniu przywilejów związanych z programem lojalnościowym „Delikarta”.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 14. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
  1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
  2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
  3. Dane osobowe Uczestników przekazywane są poza EOG w następujących przypadkach:
   1. o podmiotu, który świadczy na rzecz Administratora usługi marketingowe, tj. Selligent Inc., z siedzibą w USA,.
   2. do dostawcy narzędzi marketingowych i analitycznych świadczącego usługi na rzecz Administratora, tj. do App Samurai Inc. z siedzibą w USA.
  4. W przypadkach opisanych w pkt 14.3. powyżej, w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, dane osobowe Użytkownika przekazywane są na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych, ustanawiających odpowiednie zabezpieczenia oraz skróconego opisu stosowanych środków bezpieczeństwa. W tym celu należy skontaktować się z należy skontaktować się z Administratorem zgodnie z procedurą kontaktu opisaną w punkcie 11 Polityki Prywatności (Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw).
 15. DANE KONTAKTOWE
  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail info@delikarta.pl lub adres korespondencyjny Administratora.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod_ecf@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem 613 332 277 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.
 16. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 13.12.2023 r.